GRATIS SMELTEDIGELEN AKADEMIA - JOVAN PAVLOVIC «MUSIKK KAN FLYTTE GRENSER»

Arrangementsinformasjon

Jovan Pavlovic er en serbisk folke - og jazzmusiker (trekkspill). Han har vært involvert i flere musikalske grenseoverskridende prosjekter og skal i seminaret ta for seg hvordan han bruker musikk for å flytte grenser og skape samhold mellom mennesker fra ulike kulturer.

Han skal først snakke om KlezmermusikkEn musikktradisjon som oppsto i det jødiske miljøet i land som Polen, Litauen, Russland, Ukraina og Romania. Da jødene ble fordrevet fra disse områdene, tok de ikke bare med seg sin egen musikk, men også folkemusikktradisjonen fra disse landene. Etter 2.verdenskrig gikk klezmermusikken som uttrykk tapt i sin opprinnelige form, men i vår tid har den tatt seg kraftig opp igjen, mest i USA og Vest-Europa.

I del to av seminaret skal han fortelle om og demonstrere folkemusikk fra Balkan og ha fokus på de tre viktigste elementer som skaper likheter og forskjeller innen Balkanmusikk: Ornamentikk, rytmikk og harmonikken.
I tillegg forteller han om bruken av improvisasjon i folkemusikken fra Balkan, samt likheter og fellestrekk til den vestlige musikken, hovedsakelig jazz.

Restriksjoner

Covid-19 restriksjoner:
* Alle ansatte og frivillige på Smeltedigelen er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer innstendig vårt publikum til å gjøre det samme.
* Kjøper du billett samtykker du til at din kontaktinformasjon kan lagres i inntil 10 dager, og videreformidles i tilfelle det blir behov for en eventuell smittesporing.